Stress- en Rookvrij Zwanger

In mei 2017 is binnen het Stress Lab het project ‘Stress- en Rookvrij Zwanger’ van start gegaan. Doel van dit project is het ontwikkelen van een stoppen-met-roken interventie via de smartphone. De interventie (app) ┬ázal met name gericht zijn op kwetsbare zwangeren, en onder meer een persoonlijk stopplan en stressreducerende ademhalingsoefeningen bevatten. De app wordt momenteel ontwikkeld, en is vanaf 2018 beschikbaar. De interventie zal dan ook worden onderzocht op effectiviteit. Het project loopt tot eind 2019.

‘Stress- en Rookvrij Zwanger’ wordt uitgevoerd in samenwerking met de UvA en het Trimbos-instituut, en wordt gefinancierd door FNO Zorg voor Kansen.

Klik hier voor meer informatie over de interventie en het onderzoek.

Of ga hier direct naar de website.