Stress op school

Studenten van de VU hebben in opdracht van het Stress Lab een enquete onderzoek gedaan naar stress op school. Ze hebben leerlingen van lagere en middelbare scholen gevraagd hoeveel stress zij op school ervaren en of ze daar iets aan zouden willen doen. Ook leerkrachten en ouders zijn ondervraagd. uit het onderzoek kwam naar voren dat wel 70% van de kinderen en jongeren soms tot vaak last heeft van stress op school. Veel genoemde oorzaken zijn het moeten maken van toetsen, de omgang met vrienden en klasgenoten en te druk zijn. Ook leerkrachten zien veel stress bij de leerlingen in de klas en ouders herkennen stress bij hun kinderen. Met name de leerlingen en leerkrachten geven aan hier gaag iets aan te willen doen.

Het Stress Lab wil graag iets doen aan de stress op school. Daarom zijn we op dit moment trainingen aan het ontwikkelen en testen voor zowel leerkrachten als leerlingen.