Het doel van onze trainingen

Met een Stress Lab training willen wij graag wetenschappelijke gefundeerde kennis over stress overbrengen. We willen je leren wat stress is en hoe je het kunt herkennen. Ook gaan we in op de gevolgen van stress en wat jouw persoonlijke ervaringen met stress zijn. Wat zijn de negatieve en wat zijn de positieve kanten van stress? Tenslotte oefenen we met een aantal verschillende manieren waarop je negatieve stress gevoelens kunt verminderen.

Trainingen

Tijdens de zwangerschap

Zwanger zijn is een spannende tijd in je leven. Het kan allerlei positieve, maar ook negatieve gevoelens met zich meebrengen. Ervaar je stress op een andere manier tijdens de zwangerschap? Wat zijn de gevolgen van stress voor jou en voor het ongeboren kind? Het Stress Lab ontwikkelt trainingen voor zwangere vrouwen, waarin er veel aandacht is voor het vergroten van kennis over stress tijdens de zwangerschap en voor oefeningen die je kunnen helpen beter met stress om te gaan. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

Leraren

Leerkrachten ervaren veel stress in hun werk. Ook zien zij veel stress bij kinderen in de klas. Stress in de klas kan erg onprettig zijn en het lesgeven beïnvloeden. Maar wat is stress nu eigenlijk? Hoe herken je het? Wat kun je er aan doen? In deze training geven wij antwoord op deze vragen. De training bestaat uit 3 sessies van 2.5 uur, maar kan eventueel op maat aangepast worden. Meer informatie via de VU Learning! Academy.

Leerlingen

Veel scholieren ervaren stress, vooral in het schoolwerk en in de omgang met klasgenoten. In het ‘stress voor de klas’ programma, leggen wij in begrijpelijke taal uit wat stress is, wat er gebeurt in je lichaam en hoofd. Ook laten we zien wat kinderen er zelf aan kunnen doen. Hierbij maken we gebruik van demonstraties met meetapparatuur en materiaal in begrijpelijke taal. Het programma is momenteel in ontwikkeling en in eerste instantie gericht op scholieren van 10-12 jaar op de basisschool. Het programma wordt in de klas gegeven en bestaat uit twee bijeenkomsten van ongeveer 2 uur. Heeft u interesse in dit programma, neem contact met ons op.

Ouders

Als ouder kun je zelf veel stress ervaren. Het valt niet altijd mee om kinderen op te voeden en dat te combineren met werk, familie, een sociaal leven, sport en hobbies. Als ouder kun je je ook zorgen maken om de hoevelheid stress die je bij je kind ziet. Uit onderzoek van het Stress Lab is gebleken dat veel ouders stress zien bij hun kind(eren) en niet altijd weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Het Stress Lab is momenteel bezig met het ontwikkelen van trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten over stress bij kinderen voor leerkrachten, professionals én ouders.
Hebt u interesse: neem contact met ons op.

Schoolpakket

Het schoolpakket biedt een compleet stress educatieprogramma voor scholen. Het programma bevat een training voor leerkrachten, een voorlichting voor scholieren met bijbehorend educatiemateriaal en een informatiebijeenkomst voor ouders. Heeft u of uw school interesse in dit pakket, neemt u dan contact met ons op.

Behandelaars

Behandelaars die met kinderen en jongeren werken, zoals praktijkondersteuners huisarts, en psychologen en pedagogen in de eerste lijn, zien ook dat deze jeugd vaak stress ervaart. Voor deze doelgroep ontwikkelt Het Stress Lab een nascholingscursus Stress bij het Kind. De cursus bestaat uit een presentatie van de meest recente wetenschappelijke kennis over stress bij kinderen en jongeren en uitleg over evidence-based stressreductie methodes voor deze groep. Het programma duurt ongeveer 3 uur. Meer informatie: neem contact met ons op.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...