Wat doen wij

Het Stress Lab is een intiatief van hoogleraar Anja Huizink van de sectie Klinische Ontwikkelingspsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het Stress Lab is opgezet omdat veel van de wetenschappelijke kennis over stress in vroege levensfases niet in de samenleving terecht komt. Met Het Stress Lab willen Anja Huizink en Susanne de Rooij een kenniscentrum voor stress bij de jeugd zijn, waar je terecht kunt voor wetenschappelijke kennis over stress in het vroege leven, in de vorm van voorlichting, training en educatie materiaal. Natuurlijk wordt binnen het centrum ook wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Met het Stress Lab hopen we zo een steentje bij te dragen aan een goede ontwikkeling van onze jeugd.

Wie zijn wij

Anja Huizink

Anja Huizink is directeur van Het Stress Lab en hoogleraar. Zij doet al lange tijd onderzoek naar stress in relatie tot de psychische gezondheid van zwangere vrouwen, kinderen en jongeren. Hiervoor heeft ze grote onderzoekssubsidies binnengehaald van o.a. NWO en ZonMW. Ze ziet het als haar missie om de verkregen kennis over stress te delen met de maatschappij, met leerkrachten, ouders, beleidsmakers en iedereen die belang hecht aan een zo goed mogelijke ontwikkeling van onze jeugd. Contact

Susanne de Rooij

Susanne de Rooij is universitair hoofddocent, onderzoeker en tevens coördinator van Het Stress Lab. Zij is psycholoog en epidemioloog en doet al sinds haar afstuderen in 2002 onderzoek naar stress in het vroege leven en stress fysiologie. Stressreacties kunnen zeer verschillend zijn van mens tot mens en Susanne heeft zich de afgelopen jaren beziggehouden met onderzoek naar het ontstaan van deze verschillen en hoe deze samenhangen met lichamelijke en psychische gezondheid.
Contact

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...